Regionális

Együttműködésért

Alapítvány

Üdvözöljük az Észak-Alföldi Regionális Együttműködésért Alapítvány honlapján!

MENÜ

Az Észak-Alföldi Regionális Együttműködésért Alapítvány

bemutatása

 

A Regionális Együttműködésért Alapítvány, rövidítve a REA, 2004-ben alakult meg. Nemzetközi elnevezése a Sinergia Esperanto Fondajo.

 

Az alapítvány legfontosabb tevékenységi területei:

 

I. Oktatási tevékenység

A REA  kiemelt fontossággal kezeli az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés ügyét. Céljai megvalósításáért együttműködik fenőttképzési intézményekkel, mivel szívügyének tekinti a tehetségek felkarolását. Ennek érdekében különböző személyiségfejlesztési és életmódformáló programokat is szervez.

 

II. Nemzetközi tevékenység

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása az Európai Unió területén különösen fontos. A REA feladatának tartja, hogy az együttműködés különböző formáit alakítsa ki, és ezekbe a együttműködési hálózatokba a magyar civil szervezeteket is bekapcsolja. A nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódás kiváló eszköze az eszperantó, amelynek népszerűsítését és oktatását az alapítvány szívügyének tekinti. Ezért a célért működteti a Nemzetközi Szakértői Hálózatot és segíti a söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK Esperanta Kontaktcentro) tevékenységét.

 

III. Kulturális tevékenység

A civil szervezetek szerepe nemcsak az együttműködési kapcsolatok fenntartása és kialakítása, hanem a helyi közösségi élet szervezése is. A REA ennek érdekében aktív szerepet vállal a művelődési és a közéleti események megszervezésében. A programok egy részében határontúli magyar partnereinket is bevonja, mivel a hagyományőrzést is kiemelt feladatának tartja.

 

IV. Jogvédő tevékenység

A REA figyelemmel követi a magyar fogyasztóvédelem jogszabályait, segít a visszaélések megelőzésében és visszaszorításában. Sokat tesz a diszkrimináció és a nyelvi egyenlőtlenségek felszámolásáért is. Magyarországon különösen súlyos a gyerekszegénység, ezért az alapítvány mindig is kész segíteni a gyermekvédő szervezetek munkáját.

 

V. Egészségügyi tevékenység

Az egészségvédelem kapcsolatos ismeretek széles körben való megosztása, az egészséges életmóddal kapcsolatos valós és releváns információk terjesztése mai társadalmunkban nagyon fontos ügy, amelyet a REA minden erejével támogat.

 

VI. Szociális tevékenység

A REA a különféle szociális szervezetek munkáját azzal segíti, hogy szociológiai felmérésekben vesz részt, illetve szociokulturális terveket készít az intézmények számára, amellyel segíti azok jobb és hatékonyabb működését.

 

VII. Környezetvédelmi tevékenység

A civil szervezetek számára a környezettudatosság fejlesztése, a lakosság bevonása az általa szervezett környezetvédelmi akciókba alapvető célnak számít. Éppen ezért a REA is rendszeresen szervez és részt vesz ilyen rendezvényeken, ahol a természet- és állatvédelem kérdéseit vitatják meg és népszerűsítik.

 

VIII. Településfejlesztési tevékenység

A mindennapi környezet élhetőbb és fenntarthatóvá tétele korunk legégetőbb kérdései közé tartozik. A REA ennek megvalósításához minden eszközt megragad és szorosan együttműködik más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és az illetékes hatóságokkal.

 

A fenti célok eléréséért az alapítvány a következő feladatokat vállalja:

1. A lakosságot mindennapi, közhasznú információkkal látja el.

2. Anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatja a közhasznú rendezvényeket, programokat.

3. Adományszervező tevékenységet folytat.

4. Önmaga kiállításokat, rendezvényeket szervez, írásos anyagokat, egyéb információhordozókat ad ki és árusít.

5. Céljainak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat alakít ki.

6. A célok megvalósítása érdekében pályázatokkal fordul a meghirdető szervezetekhez, egyéb pénzforrásokhoz.

7. Vállalkozási tevékenységet folytat vagy vállalkozásban részt vesz alapvető céljai és feladati minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira.

8. Kapcsolatot épít ki, együttműködik más civil önkormányzati és gazdálkodó szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten.

 

További információk rólunk.

Asztali nézet